END OF SEASON SALE | Giảm Giá Lên Đến 50% Cho Sản Phẩm Giày, Túi Xách, Bóp Ví, Dây Nịt | Áp Dụng Từ 17/06/2024 - 07/07/2024
0
  • Màu sắc:
    Kích Thước:
Tổng tiền: 0₫ Đặt hàng

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH - GUARANTEE POLICY

Nếu Quý khách có bất kỳ thông tin hoặc thắc mắc cần giải đáp về chính sách mua hàng, bảo hành, sửa, đổi sản phẩm. Vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua số điện thoại, mail hoặc tin nhắn trên các nền tảng truyền thông chính thức của nhãn hàng tại Việt Nam.

If you have any information or questions to be answered about the policy of purchase, warranty, repair, or product exchange. Please contact us by atphone, mail, or message on the brand's official communication platforms in Vietnam.
 
Sản phẩm được bảo hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày mua hàng được ghi trên hóa đơn mua hàng. Quá thời hạn trên, việc bảo hành cho sản phẩm sẽ được tính phí.
 
The product is warranted for 90 days from the date of purchase indicated on the purchase invoice. Past the above period, the warranty for the product will be charged.
 
Sản phẩm được bảo hành hoàn toàn miễn phí về lỗi kỹ thuật như bong keo, sứt chỉ trong suốt quá trình sử dụng.
 
Products are warranted completely free of technical defects such as glue peeling and chipping only during use.
 
Nếu sản phẩm thuộc 1 trong các vấn đề như sau. Chúng tôi sẽ tư vấn và đưa ra hướng xử lí đến Quý khách cách khắc phục tối ưu nhất và hoặc có quyền không tiếp nhận dựa trên tính khả thi của sản phẩm từ kinh nghiệm của kỹ thuật trực thuộc tại Việt Nam.
 
If the product belongs to one of the following problems. We will advise and give you the most optimal remedy and or have the right not to receive based on the feasibility of the product from the experience of affiliated technicians in Vietnam.

1. Sản phẩm đã bị giặt, sờn rách, do yếu tố con người trong quá trình sử dụng. (The product has been washed, and worn, due to human factors during use).

2. Sản phẩm hư hỏng do giặt không đúng cách dẫn đến lem màu ( với các sản  phẩm có màu thời trang ). ( Products damaged due to improper washing lead to color smearing (with fashion-colored products)) .

3. Sản phẩm hư hỏng do sử dụng quá thời hạn sử dụng . (The product is damaged due to overuse).

4. Sản phẩm bị lỏng khoá hoặc nứt do bị vật cứng cào xước bên ngoài, hoặc hao mòn bên trong. (The product is loose or cracked due to scratches on the outside, or internal wear and tear) .

5. Các sản phẩm đã được sử dụng không đúng cách hoặc hướng dẫn sử dụng, hoặc tiếp xúc với áp suất cao. (The product has been used improperly or according to instructions for use, or exposed to high pressure) .

6. Bề mặt sản phẩm đã tiếp xúc với các hoá chất thuộc thể lỏng rắn khó xử lí bao gồm hóa chất, xăng, sơn, chất tẩy rửa, dung môi hoặc dầu ăn. ( Product surfaces have come into contact with difficult-to-handle liquid solid chemicals including chemicals, gasoline, paints, detergents, solvents, or cooking oils) .

7. Không phải là sản phẩm chính hãng có thông tin mua hàng từ hệ thống của COLE HAAN Việt Nam tại website hoặc hệ thống cửa hàng. (Not a genuine product with purchase information from COLE HAAN Vietnam's system at the website or storage system ).

Thời gian thực hiện việc bảo hành: Từ 07 - 10 ngày làm việc từ ngày nhận, hoặc có thể thay đổi tùy tình trạng của sản phẩm

Warranty period: From 07 - 10 working days from the date of receipt, or may change depending on the condition of the product.

TBS Retail có quyền quyết định và đưa ra hướng xử lí cuối cùng đối với mọi trường hợp.

TBS Retail reserves the right to decide and give the final treatment for all cases.

Cảm ơn Quý khách đã đọc thông tin ! Thank for your reading ! 

Về đầu trang